Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2015

2619 2a29 500

February 16 2015

Caught in a bed romanceBy Marianna Raskin
Reposted fromcuty cuty viafatu fatu
5740 e406

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
6966 8e45
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaconciencia conciencia
7596 0bcf 500

February 11 2015

6633 a048 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
6633 a048 500

December 26 2014

Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viaSukkie Sukkie
Piekło to inni.
— J.P. Sartre
Reposted fromworst-case worst-case viaSenyia Senyia

December 25 2014

Suzanne kocha Alberta, który kocha Arthura, który kocha aktorkę, która kocha się w kierowcy kabrioletu. Jest też Noc, która kocha tylko siebie i Śmierć, która kocha tylko raz. Trzeba wziąć głęboki oddech, by wszystkich pocałować i potrzeba dużo czasu, by nikogo przy tym nie zranić.


— Mały krawiec

December 24 2014

8916 804d 500
Reposted fromikillorigami ikillorigami viapathogen pathogen
8351 6a73 500

deep-dark-fears:

Happy holidays! An anonymous fear submitted to deep dark fears. Just trying to draw like Helen Jo today.

December 23 2014

Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath
5510 64d7 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viaSenyia Senyia

December 22 2014

8414 5efb
Reposted from404url-not-found 404url-not-found viagemusia gemusia

September 14 2014

9784 dd19 500
Reposted fromdobry dobry viaberowa berowa
8440 7b01 500
Reposted fromcontroversial controversial viaberowa berowa

August 15 2014

7720 a386
Reposted fromkniepuder kniepuder viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl